Werken met Bronwijzer

Ieder hoofdstuk is gecentreerd rondom een hoofdvraag, begint met een verhaal en is opgebouwd uit vier paragrafen (BBKB en GT) of vijf paragrafen (HV). Per paragraaf staat een deelvraag centraal. In de paragrafen zijn verdiepende kaders opgenomen voor leerlingen die uitdagingen nodig hebben. Daarnaast duiken regelmatig ‘Bronwijzertjes’ op met interessante weetjes. In het BBKB en GT-tekstboek sluiten de paragrafen  af met een ‘Dit moet je weten’. Daarin staat de begrippen en een puntsgwijze samenvatting. In het HV-tekstboek staat er na ieder hoofdstuk een 'Dit moet je weten' waar begrippen enleerdoelen overzichtelijk staan samengevat. In alle tekstboeken staan duidelijke tijdsbalken.

In de opmaak is gekozen voor een heldere, rustige vormgeving, waarbij functionele afbeeldingen een prominente plek innemen. Vaste onderdelen, zoals begrippen, deelvraag, verdieping, Bronwijzertje en identiteitsbewust thema zijn herkenbaar aan hun uiterlijk.

werken met bronwijzer

Vragen? Advies nodig?

J.J. (Jacob Jan) van Rijs
Projectleider Bronwijzer
Onderwijsadviseur
Contact
is een product van:

Contact

Vragen? Neem contact op.
© 2024 Driestar Educatief  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep