Over de methode

Bronwijzer is een geschiedenismethode voor de onderbouw van het christelijk en reformatorisch voortgezet onderwijs. In twee delen (BBKB en GT) of drie delen (havo/vwo) wordt een complete leergang geboden voor geschiedenisonderwijs in de onderbouw, die ook aansluit bij het geschiedenisonderwijs in de bovenbouw. De methode bestaat uit een tekstboek, een werkboek en een digitale component.

Bronwijzer biedt de ruimte om op verschillende manieren te werken, zodat docenten op hun eigen wijze invulling kunnen geven aan de les.

VMBO
Bronwijzer VMBO bestaat uit twee edities: BBKB en GT. Voor beide streams is een tekst- en een werkboek ontwikkeld, die de docent ondersteunen bij het geven van uitdagend en hoogstaand geschiedenisonderwijs in de onderbouw van het VMBO. Naast een werkboek en een tekstboek hebben docent en leerling de beschikking over een digitale component met online verwerkingsopdrachten.

In het tekstboek voor BBKB staan aparte kadertjes met verdiepende informatie. Dit biedt extra uitdaging voor leerlingen die dat nodig hebben. Sowieso staan in alle tekstboeken herkenbare kaders met identiteitsbewuste thema's. Dit biedt stof tot nadenken voor de individuele leerlingen, maar ook voor het gesprek in de klas.

HV
Bronwijzer HV biedt lesmateriaal voor de onderbouw van havo en vwo. Naast een tekstboek en een werkboek hebben docent en leerling de beschikking over een digitale component met online verwerkingsopdrachten. Binnen de boeken is door middel van verdiepingskaders en verdiepende opdrachten differentiatie aangebracht voor de vwo-leerlingen. Daarnaast zijn er creatieve opdrachten ontwikkeld die de docent naar keus kan inzetten naast het werkboek.

Vragen? Advies nodig?

J.J. (Jacob Jan) van Rijs
Projectleider Bronwijzer
Onderwijsadviseur
Contact
is een product van:

Contact

Vragen? Neem contact op.
© 2024 Driestar Educatief  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep