Over de methode

Bronwijzer is een geschiedenismethode voor de onderbouw van het christelijk en reformatorisch voortgezet onderwijs. In twee (vmbo BB en KGT) of drie delen (havo/vwo) wordt een complete leergang geboden die aansluit op het geschiedenisonderwijs in de bovenbouw. De methode bestaat uit een tekstboek, een werkboek en een digitale component.

Bronwijzer biedt de ruimte om op verschillende manieren te werken, zodat docenten op hun eigen wijze invulling kunnen geven aan de les.

VMBO


Bronwijzer VMBO bestaat uit twee edities: BB en KGT. Voor beide is een tekst- en een werkboek ontwikkeld, die de docent ondersteunen bij het geven van uitdagend en hoogstaand geschiedenisonderwijs in de onderbouw van het VMBO. Naast een werkboek en een  tekstboek hebben docent en leerling de beschikking over een digitale component met online verwerkingsopdrachten en audiovisueel materiaal.

In het KGT-boek zijn verdiepingskaders opgenomen. Die kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor GT/mavo-leerlingen, maar dat laten we graag over aan de docent.

HV


Bronwijzer HV biedt lesmateriaal voor de onderbouw van havo en vwo. Naast een tekstboek en een  werkboek hebben docent en leerling de beschikking over een digitale component met online verwerkingsopdrachten en audiovisueel materiaal. Binnen de boeken is door middel van verdiepingskaders en verdiepende opdrachten differentiatie aangebracht voor de vwo-leerlingen. Daarnaast zijn er grote opdrachten ontwikkeld die de docent naar keus kan inzetten. In de herziene editie is veel aandacht voor de individuele leerroute van de leerling.

Vragen? Advies nodig?

M.P. (Melinda) Jansen
Projectleider Bronwijzer
Onderwijsadviseur
Contact
is een product van:

Contact

Vragen? Neem contact op.
© 2022 Driestar Educatief  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep