Over de methode

Bronwijzer is een geschiedenismethode voor de onderbouw van het christelijk en reformatorisch voortgezet onderwijs. In twee (vmbo BB en KGT) of drie delen (havo/vwo) wordt een complete leergang geboden die aansluit op het geschiedenisonderwijs in de bovenbouw. De methode bestaat uit een tekstboek, een werkboek en een digitale component.

Bronwijzer biedt de ruimte om op verschillende manieren te werken, zodat docenten op hun eigen wijze invulling kunnen geven aan de les.

Vaardigheden en identiteit

Het oefenen met historische vaardigheden neemt in de methode een belangrijke plaats in. Via Bronwijzer maakt de leerling door middel van primaire en secundaire historische en hedendaagse bronnen kennis met belangrijke historische vaardigheden. Voor VMBO wordt er onderscheid gemaakt tussen historische vaardigheden (chronologie, oorzaak en gevolg etc.) en algemene vaardigheden (zoals leren door schematisch samen te vatten). Voor HV is aandacht voor vaardigheden als betrouwbaarheid, standplaatsgebondenheid en plaatsen in tijdvakken, waarbij de tijdvakken en kenmerkende aspecten het kader vormen.

De vaardigheid ‘geschiedenis beschouwen vanuit de Bijbel’ loopt als een rode draad door de methode. Zowel in het tekstboek als in het werkboek worden leerlingen gevormd en uitgedaagd om vanuit een Bijbelse visie naar de geschiedenis te kijken. Bovendien sluit ieder hoofdstuk af met een paragraaf waarin een christen uit de behandelde periode wordt besproken.

Benieuwd naar de andere vaardigheden? Klik hier voor het volledige overzicht.

Werken met Bronwijzer

Ieder hoofdstuk is gecentreerd rondom een hoofdvraag, begint met een verhaal en is opgebouwd uit vijf paragrafen. Per paragraaf staat een deelvraag centraal, behalve bij de vijfde paragraaf: die draait om een christen in de behandelde periode. Daarnaast duiken regelmatig ‘Bronwijzertjes’ op met interessante weetjes. Ieder hoofdstuk sluit af met twee pagina’s ‘Dit moet je weten’; hierop staan de tijdbalk, begrippen en leerdoelen overzichtelijk samengevat.

In de opmaak is gekozen voor een heldere, rustige vormgeving, waarbij functionele afbeeldingen een prominente plek innemen. Vaste onderdelen, zoals begrippen, deelvraag, verdieping en Bronwijzertje zijn herkenbaar aan hun uiterlijk.

Digitale component

De Bronwijzer-applicatie biedt individuele leerlingen gedifferentieerd en adaptief leer- en opdrachtenmateriaal aan bij elke paragraaf. Met de Bronwijzer-applicatie kunnen leerlingen thuis of op school oefenen met het leermateriaal dan online aangeboden wordt. Leerlingen en docenten krijgen door middel van rapportages van gemaakte opdrachten inzage in hun scores en voortgang.

Klik hier om in te loggen bij de applicatie.

VMBO

Bronwijzer VMBO bestaat uit twee edities: BB en KGT. Voor beide is een tekst- en een werkboek ontwikkeld, die de docent ondersteunen bij het geven van uitdagend en hoogstaand geschiedenisonderwijs in de onderbouw van het VMBO. Naast een werkboek en een  tekstboek hebben docent en leerling de beschikking over een digitale component met online verwerkingsopdrachten en audiovisueel materiaal.

In het KGT-boek zijn verdiepingskaders opgenomen. Die kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor GT/mavo-leerlingen, maar dat laten we graag over aan de docent.

Havo/VWO

Bronwijzer HV biedt lesmateriaal voor de onderbouw van havo en vwo. Naast een tekstboek en een  werkboek hebben docent en leerling de beschikking over een digitale component met online verwerkingsopdrachten en audiovisueel materiaal.  Binnen de boeken is door middel van verdiepingskaders en verdiepende opdrachten differentiatie aangebracht voor de vwo-leerlingen. Daarnaast zijn er grote opdrachten ontwikkeld die de docent naar keus kan inzetten. In de herziene editie is veel aandacht voor de individuele leerroute van de leerling.

Vul je gegevens in als je een proefpakket wilt ontvangen

Waar mag het naartoe

* = Verplicht veld
al 94 keer aangevraagd
is een product van:

Contact

Vragen? Neem contact op.
© 2022 Driestar Educatief  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep