Over de methode

Bronwijzer is een geschiedenismethode voor de onderbouw van het christelijk voortgezet onderwijs. In twee delen voor twee leerjaren VMBO (BBKB en GT) en drie delen voor de onderbouw van havo/vwo wordt een complete leergang geboden voor het geschiedenisonderwijs in de onderbouw, dat aansluit op het geschiedenisonderwijs in de bovenbouw. De methode bestaat uit een tekstboek, een werkboek en een digitale component.

Bronwijzer biedt ruimte aan docenten om op hun eigen wijze invulling te geven aan de les. Het is een overzichtelijke methode, chronologisch opgebouwd, rijk geïllustreerd en voorzien van verdiepende alinea's, o.a. over identiteitsbewuste thema's. In het werkboek staan opdrachten uitgaand van verschillende werkvormen. Extra docentmateriaal verrijkt bovendien het lesaanbod.

Vaardigheden en identiteit

Het oefenen met historische vaardigheden neemt in de methode een belangrijke plaats in. Via Bronwijzer maakt de leerling door middel van verschillende historische en hedendaagse bronnen kennis met belangrijke historische vaardigheden. Voor VMBO wordt er onderscheid gemaakt tussen historische vaardigheden (chronologie, oorzaak en gevolg etc.) en algemene vaardigheden (zoals leren door schematisch samen te vatten). Voor havo/vwo is er aandacht voor vaardigheden als betrouwbaarheid, standplaatsgebondenheid en plaatsen in tijdvakken, waarbij de tijdvakken en kenmerkende aspecten het kader vormen.

De vaardigheid ‘geschiedenis beschouwen vanuit de Bijbel’ loopt als een rode draad door de methode. Zowel in het tekstboek als in het werkboek worden leerlingen gevormd en uitgedaagd om vanuit een Bijbelse visie naar de geschiedenis te kijken.

Benieuwd naar de andere vaardigheden? Klik hier voor het volledige overzicht.

Werken met Bronwijzer

Ieder hoofdstuk is gecentreerd rondom een hoofdvraag, begint met een historisch verhaal en is opgebouwd uit vier paragrafen (VMBO) of vijf paragrafen (havo/vwo). Per paragraaf staat een deelvraag centraal. In de vijfde paragraaf in de havo/vwo-editie staat een identiteitsbewust thema centraal passend bij het betreffende hoofdstuk. Daarnaast duiken regelmatig ‘Bronwijzertjes’ op met interessante weetjes. Ieder hoofdstuk sluit af met twee pagina’s ‘Dit moet je weten’; hierop staan de tijdbalk, begrippen en leerdoelen overzichtelijk samengevat.

In de opmaak is gekozen voor een heldere, rustige vormgeving, waarbij functionele afbeeldingen een prominente plek innemen. Vaste onderdelen, zoals begrippen, deelvraag, verdieping en Bronwijzertje zijn herkenbaar aan hun uiterlijk.

Digitale component

De Bronwijzer-applicatie biedt individuele leerlingen gedifferentieerd en adaptief leer- en opdrachtenmateriaal aan bij elke paragraaf. Met de Bronwijzer-applicatie kunnen leerlingen thuis of op school oefenen met het leermateriaal dan online aangeboden wordt. Leerlingen en docenten krijgen door middel van rapportages van gemaakte opdrachten inzage in hun scores en voortgang.

Klik hier om in te loggen bij de applicatie.

VMBO

Bronwijzer VMBO bestaat uit twee edities: BBKB en GT. Voor beide streams is een tekst- en een werkboek ontwikkeld, die de docent ondersteunen bij het geven van uitdagend en hoogstaand geschiedenisonderwijs in de onderbouw van het VMBO. Naast een werkboek en een tekstboek hebben docent en leerling de beschikking over een digitale component met online verwerkingsopdrachten.

In het tekstboek voor BBKB staan aparte kadertjes met verdiepende informatie. Dit biedt extra uitdaging voor leerlingen die dat nodig hebben. Sowieso staan in alle tekstboeken herkenbare kaders met identiteitsbewuste thema's. Dit biedt stof tot nadenken voor de individuele leerlingen, maar ook voor het gesprek in de klas.  

Havo/VWO

Bronwijzer HV biedt lesmateriaal voor de onderbouw van havo en vwo. Naast een tekstboek en een werkboek hebben docent en leerling de beschikking over een digitale component met online verwerkingsopdrachten.  Binnen de boeken is door middel van verdiepingskaders en verdiepende opdrachten differentiatie aangebracht voor de vwo-leerlingen. Daarnaast zijn er creatieve opdrachten ontwikkeld die de docent kan inzetten naast het werkboek.

Vul je gegevens in als je een proefpakket wilt ontvangen

Waar mag het naartoe

* = Verplicht veld
al 695 keer aangevraagd
is een product van:

Contact

Vragen? Neem contact op.
© 2024 Driestar Educatief  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep