Vaardigheden en identiteit

Het oefenen met historische vaardigheden neemt in de methode een belangrijke plaats in. Via Bronwijzer maakt de leerling door middel van primaire en secundaire historische en hedendaagse bronnen kennis met belangrijke historische vaardigheden. Voor VMBO wordt er onderscheid gemaakt tussen historische vaardigheden (chronologie, oorzaak en gevolg etc.) en algemene vaardigheden (zoals leren door schematisch samen te vatten). Voor HV is aandacht voor vaardigheden als betrouwbaarheid, standplaatsgebondenheid en plaatsen in tijdvakken, waarbij de tijdvakken en kenmerkende aspecten het kader vormen.

De vaardigheid ‘geschiedenis beschouwen vanuit de Bijbel’ loopt als een rode draad door de methode. Zowel in het tekstboek als in het werkboek worden leerlingen gevormd en uitgedaagd om vanuit een Bijbelse visie naar de geschiedenis te kijken. Bovendien sluit ieder hoofdstuk af met een paragraaf waarin een christen uit de behandelde periode wordt besproken.

BBKB
Historische vaardigheden
A. Chronologie
B. Leven in een andere tijd
C. Oorzaak en gevolg
D. Betrouwbaarheid van bronnen
E. Werken met beeldbronnen
F. Werken met spotprenten

Algemene vaardigheden
J. Leren door schematisch samen te vatten
K. Leren door vragen te maken
L. Leren door onderzoek te doen

GT:
Historische vaardigheden
A. Chronologie
B. Leven in een andere tijd
C. Oorzaak en gevolg
D. Betrouwbaarheid van bronnen
E. Werken met beeldbronnen
F. Werken met spotprenten
G. Continuïteit en verandering
H. Feit en mening
I. Standplaatsgebondenheid

Algemene vaardigheden
J. Leren door schematisch samen te vatten
K. Leren door vragen te maken
L. Leren door onderzoek te doen

HV
Historische vaardigheden
A. Geschiedenis beschouwen vanuit de Bijbel
B. Plaatsen in tijdvakken en perioden
C. Aanleiding en oorzaak
D. Gevolgen
E. Continuïteit en verandering
F. Feit en mening
G. Standplaatsgebondenheid
H. Beeldbronnen bestuderen
I. Spotprenten bestuderen
J. Representativiteit
K. Betrouwbaarheid
L. Waarde van een bron bepalen
M. Verbanden leggen

Vragen? Advies nodig?

J.J. (Jacob Jan) van Rijs
Projectleider Bronwijzer
Onderwijsadviseur
Contact
is een product van:

Contact

Vragen? Neem contact op.
© 2024 Driestar Educatief  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep