Oplevering Bronwijzer vmbo

Oplevering Bronwijzer vmbo
Herziene editie Bronwijzer vmbo BB en KGT/Mavo deel 2
 
In het cursusjaar 2017/2018 is de methode Bronwijzer vmbo deel 2 herzien. Voor de vakantie wordt de methode op de afleveradressen bezorgd. De docentenhandleiding (evenals diverse andere downloads) kunt u t.z.t. vinden door in te loggen in de Bronwijzer-applicatie. Als u even niet meer weet hoe het inloggen werkt, klik dan hier voor de handleiding. Deel 2 is volgens dezelfde lijn opgebouwd als deel 1. Vorig jaar zijn er implementatiebijeenkomsten aangeboden aan de gebruikers. Wanneer er toch vragen zijn met betrekking tot de levering of het werken met de methode dan horen wij dat graag.
Lukt het niet met inloggen? Contact dan in eerste instantie met de applicatiebeheerder van uw school.
 
Bronwijzer-applicatie
In 2014 is de Bronwijzer-applicatie geïntroduceerd. Door middel van feedback-knop (rechts onderaan in het scherm van de applicatie) kregen we in het achterliggend cursusjaar van leerlingen en docenten bruikbare tips en suggesties voor verbetering. Voortdurend werken wij aan verbetering van de applicatie. Komend cursusjaar zal de lay-out en navigatiestructuur van de applicatie aanzienlijk worden verbeterd. Wilt u uw leerlingen erop wijzen dat zij dingen kunnen melden via de feedback-knop? Zij (en uiteraard ook u als docent) zijn ook komend cursusjaar van harte uitgenodigd om tips en verbeterpunten aan te dragen. Schroom niet maar stuur uw algemene reacties of feedback!

Bronwijzer-applicatie en dyslexie
Van leerlingen krijgen we geregeld de opmerking dat het met dyslexie erg moeilijk is om een goed cijfer te halen in de digitale omgeving. Het is goed om als docent op de hoogte te zijn van de manier waarop de Bronwijzerredactie hiermee omgaat.
Om te voorkomen dat bij leerlingen met dyslexie, of leerlingen die moeite hebben met spelling,  antwoorden onnodig fout worden gerekend mogen leerlingen schrijffouten maken. Zo wordt bijvoorbeeld ‘monargie’, of ‘moonarchie’ goed gerekend wanneer we willen toetsen of een  leerlinIk zg het woord ‘monarchie’ kan reproduceren. Per item kunnen we instellen hoeveel tekens het antwoord mag afwijken. Wanneer bijvoorbeeld het jaartal 1648 wordt gevraagd, wordt het antwoord ‘1684’ niet goed gerekend. Daarnaast is het zo dat bij de meeste vraagtypen zoals meerkeuze, goed/fout, sleepopdrachten, combinatievragen en tabelopdrachten de leerling geen nadeel ondervindt.
 
Auteur(s) Bronwijzer HV gezocht
Nu de evaluatie van Bronwijzer HV is afgerond, zijn we op zoek naar goede schrijvers voor de nieuwe methode. Een interessante en leuke taak waarbij Driestar educatief de uren verrekent met de school waar u werkt. We denken hierbij aan docenten die:
1.
Ervaring hebben in het lesgeven aan leerlingen in de onderbouw van het Havo of VWO en zich dus goed kunnen
inleven in de leefwereld van deze leerlingen.
2.
Bij voorkeur ook lesgeven in de bovenbouw H/V of geregeld overleg hebben met docenten die in die sector
lesgeven.
3.
Creatief zijn en oog hebben voor vernieuwingen in het onderwijs.
4.
Goed samen kunnen werken met andere auteurs.
Interesse of meer informatie? Stuur gerust een mailtje!

Meelezers Bronwijzer HV gezocht
Naast één of twee auteurs zijn we nog dringend op zoek naar meelezers. Een meelezer leest kritisch mee met de hoofdstukken die de auteurs schrijven. Zij leveren feedback, waarmee de auteurs hun werk eventueel bij kunnen stellen. Als dank is er per meelezer jaarlijks een vergoeding in de vorm van boekenbonnen of cadeaubonnen beschikbaar. U kunt zich aanmelden bij ondergetekende.
Ik wens u en uw leerlingen mooie en waardevolle geschiedenislessen toe!
 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
A.J. (Albert Jan) den Butter
Projectleider Bronwijzer
0182-760525
 

Terug