Ook innovatieve lesmethoden vragen om klassieke docentvaardigheden

Ook innovatieve lesmethoden vragen om klassieke docentvaardigheden
Het geven van heldere directe instructie is een belangrijke vaardigheid van leraren. Het is een belangrijke voorwaarde voor een gezond klassenmanagement. Dit verandert niet wanneer klassieke lesmethoden plaats maken voor innovatieve online toepassingen.

Dat viel mij onlangs weer op toen ik samen met leden van de innovatiekring vanuit het reformatorisch voortgezet onderwijs op de Pieter Zandt scholengemeenschap in Kampen een aantal lessen bezocht. De innovatiekring volgt met belangstelling ontwikkelingen en innovaties op het gebied van onderwijs en ict.

Smart Responsive
Een van de lessen die ik bezocht was bij een geschiedenisdocent waar leerlingen via een digitale tool (Smart Responsive) een toets maakten. Deze toets was een afsluitende kennistoets over het hoofdstuk en bedoeld om het beheersingsniveau van de leerstof inzichtelijk te maken. Na heldere instructies van de docent gingen de leerlingen gemotiveerd aan de slag. Na afloop reflecteerden wij op deze les met elkaar. We constateerden dat deze tool de docent correctietijd bespaart, direct inzicht geeft in de resultaten en afwisseling geeft qua werkvorm voor leerlingen.

Kritische houding naar meerwaarde
Verder concludeerden we dat de infrastructuur nog lang niet overal in de scholen op orde is om dit te kunnen doen. Dat betekent dat nog teveel innovaties in de sfeer blijven hangen van pilots en experimenten. Ook is een kritische houding van leraren (met het oog op kwaliteit van software en inhoud) nodig bij het inzetten van ict-toepassingen. Leveren deze didactisch (waar juist ook de meerwaarde van ict kan zitten) een substantiële versterking op in het leerproces?

Goede ict-voorzieningen
Een serieus vraagstuk met betrekking tot onderwijs en ict is beschikbaarheid van goede ict-voorzieningen. Er lijkt hier en daar sprake te zijn van krampachtigheid bij het maken van keuzes zoals bijvoorbeeld het wel of niet openstellen van een wifi-netwerk voor leerlingen en het wel of niet mogen gebruiken van de smartphone als agenda.

Er is niks mis mee als leerlingen zo nu en dan met hun eigen device of leentablet van school aan het leren gezet worden. Uiteraard moet dat kunnen via het wifi-netwerk van de school en gebruikmakend van kwalitatief hoogwaardige ict-toepassingen.

Directe instructie
En: graag met een heldere traditionele directe instructie van de docent: ‘Neem een device, start de methodeapp en ga aan de slag met paragraaf… Ik heb voor jullie allemaal een set opdrachten gereed gezet die je kunt gebruiken om met de leerstof die we net besproken hebben te oefenen'.

Arjan Meerkerk,
projectleider Bronwijzer


Terug