Meelezers gezocht

Meelezers gezocht
Beste docenten geschiedenis,

Zoals u weet wordt de methode Bronwijzer vmbo deel 1 (BB- en KGT/mavo-versie) dit jaar herzien. De redactie is inmiddels hard aan het werk, en de eerste conceptteksten liggen klaar.

Zoals altijd leggen we de teksten graag voor aan de toekomstige gebruikers: de docenten. De kritische blik en suggesties van docenten zorgen ervoor dat de inhoud en didactische opzet van het boek nog beter worden.

Wij verzoeken u om namens uw school/locatie de naam van ten minste een geschiedenisdocent aan te leveren die dit jaar deel wil uitmaken van de meeleesgroep. Het is van belang dat de docent zowel aan BB1 als aan KGT1 lesgeeft (of dat zich twee docenten aanmelden). Deze docent ontvangt per mail de conceptteksten van het tekst- en werkboek. Binnen 14 dagen verwachten wij een reactie op deze teksten, die vervolgens door de auteurs wordt meegenomen bij het opstellen van de definitieve tekst. Als dank voor de inspanning ontvangt de meelezer een boekenbon.

Een meelezer:

-          kent het niveau van de doelgroep
-          kent de didactische vereisten van de doelgroep
-          heeft ervaring met het lesgeven aan de doelgroep
-          heeft ervaring met het lesgeven in het betreffende vak
-          kent andere methoden die voor dit vak en deze doelgroep zijn geschreven
-          kan kort en bondig commentaar leveren
-          kan werken binnen de kaders voor het te ontwikkelen materiaal die in het leermiddelontwerp zijn vastgelegd
-          kan reageren binnen de vastgestelde termijn
-          kan op een opbouwende manier commentaar leveren, zowel mondeling als schriftelijk
-          kan als ambassadeur richting zijn collega‚Äôs fungeren
-          kan zijn sectie en directie op de hoogte houden van de voortgang van het project

Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 10 oktober.
Terug