Implementatie Bronwijzer vmbo deel 1

Implementatie Bronwijzer vmbo deel 1
In het cursusjaar 2016/2017 is de methode Bronwijzer vmbo deel 1 herzien. Voor de zomervakantie is de methode op de afleveradressen bezorgd. De docentenhandleiding (evenals diverse andere downloads) kunt u vinden door in te loggen in de Bronwijzer-applicatie. Als u even niet meer weet hoe het inloggen werkt, klik dan hier voor de handleiding. Op dit moment worden op alle scholen implementatiebijeenkomsten gepland voor de docenten die geschiedenis geven in het vmbo. Tijdens deze implementatiebijeenkomsten wordt ingegaan op de wijzigingen die in de methode hebben plaatsgevonden en het werken met de digitale component. Wanneer er vragen zijn met betrekking tot de levering of anderszins dan horen wij dat graag. Lukt het niet met inloggen? Contact dan in eerste instantie met de applicatiebeheerder van uw school. U kunt ook mailen naar info@bronwijzer.nl.
 
Herziening Bronwijzer VMBO deel 2
Inmiddels heeft de redactie een start gemaakt met de herziening van Bronwijzer vmbo deel 2. Binnen de redactie is een wijziging opgetreden. Pieter Prins heeft een functie aanvaard op het Driestar College als afdelingsleider. Hij wordt opgevolgd door Arienne Doornekamp (docent geschiedenis op het Driestar College). Daarnaast hebben Liesbeth van Huit (docent geschiedenis op de Pieter Zandt s.g.), Marga de Jong en Els Overbeeke (docent geschiedenis op het Wartburg College) zitting in de Bronwijzer vmbo-redactie. Intussen zijn de eerste hoofdstukken reeds in concept herschreven. Wij zijn op zoek naar meelezers vanuit de secties van alle scholen die de opgeleverde redactiefabricaten van deel 2 beoordelen. Als tegenprestatie voor uw input ontvangt u een boekenbon. U kunt zich als deelnemer voor de meeleesgroep Bronwijzer vmbo deel 2 aanmelden via: info@bronwijzer.nl.
 
Bronwijzer-applicatie
In 2014 is de Bronwijzer-applicatie geïntroduceerd. Door middel van feedback-knop (rechtsonderaan in het scherm van de applicatie) kregen we in het achterliggend cursusjaar van leerlingen en docenten bruikbare tips en suggesties voor verbetering. Voortdurend werken wij aan verbetering van de applicatie. Komend cursusjaar zal de lay-out en navigatiestructuur van de applicatie aanzienlijk worden verbeterd. Wilt u uw leerlingen erop wijzen dat zij verbeterpunten/tips kunnen melden via de feedback-knop? Zij (en uiteraard ook u als docent) zijn ook komend cursusjaar van harte uitgenodigd om tips en verbeterpunten aan te dragen. Schroom dus niet… U kunt uw algemene reacties of feedback waarbij meer tekst nodig is ook mailen naar info@bronwijzer.nl.
Terug