Herziening Bronwijzer H/V

Herziening Bronwijzer H/V
Drie enthousiaste en bekwame auteurs, te weten Betsy Biemond, Melinda Jansen en Wilco van Klinken hebben inmiddels 6 hoofdstukken van deel 1 herschreven. Nog voor de zomervakantie wordt een start gemaakt met het schrijven van de eerste hoofdstukken van deel 2. De meeleesgroep geeft ook goede en waardevolle feedback waar we erg blij mee zijn. Mocht u zich aan willen sluiten bij de meeleesgroep, dan heten wij u van harte welkom. U kunt zich aanmelden via A.J.(Albert-Jan) den Butter, a.j.denbutter@driestar-educatief.nl.

Met vriendelijke groet,

Albert-Jan den Butter


Terug