Tekst- en werkboek

De geschiedenis-methode Bronwijzer is een methode voor de onderbouw van het christelijk en reformatorisch voortgezet onderwijs. In twee (vmbo BB en KGT) of drie delen (havo/vwo) wordt een complete leergang geboden die aansluit op het geschiedenisonderwijs in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De methode bestaat uit een werkboek, tekstboek en digitale component.
Bekijk meer...

Bronwijzer-applicatie

Bekijk het filmpje voor de online-mogelijkheden voor docenten en leerlingen.

Bekijk meer...

Nieuws