Vaardigheden

Het oefenen met en aanleren van historische vaardigheden neemt in de methode een belangrijke plaats in. Via Bronwijzer maakt de leerling door middel van primaire en secundaire historische en hedendaagse bronnen kennis met belangrijke historische vaardigheden. De eerste keer dat een vaardigheid aan de orde komt wordt deze door middel van uitleg in het werkboek geintroduceerd. Vervolgens worden oefen- en verwerkingsopdrachten aangeboden die gerelateerd zijn aan het betreffende hoofdstuk. In de methode komen de onderstaande vaardigheden aan de orde:

HV

In de HV-methode gaat het om de volgende 12 vaardigheden:

A. Geschiedenis beschouwen vanuit de Bijbel
B. Plaatsen in tijdvakken en perioden
C. Aanleiding en oorzaak
D. Gevolgen
E. Continuïteit en verandering
F. Feit en mening
G. Standplaatsgebondenheid
H. Beeldbronnen bestuderen
I. Spotprenten bestuderen
J. Representativiteit
K. Betrouwbaarheid
L. Waarde van een bron bepalen

Deze vaardigheden worden in het werkboek verder uitgewerkt en geintroduceerd.

VMBO

In de VMBO-methode gaat het om de volgende vaardigheden:

Voor BB:
Historische vaardigheden
A. Chronologie
B. Leven in een andere tijd
C. Oorzaak en gevolg
D. Betrouwbaarheid van bronnen
E. Werken met beeldbronnen
F. Werken met spotprenten
Algemene vaardigheden
J. Leren door schematisch samen te vatten
K. Leren door vragen te maken
L. Leren door onderzoek te doen

Voor KGT:
Historische vaardigheden
A. Chronologie
B. Leven in een andere tijd
C. Oorzaak en gevolg
D. Betrouwbaarheid van bronnen
E. Werken met beeldbronnen
F. Werken met spotprenten
G. Continuïteit en verandering
H. Feit en mening
I. Standplaatsgebondenheid
Algemene vaardigheden
J. Leren door schematisch samen te vatten
K. Leren door vragen te maken
L. Leren door onderzoek te doen