Bronwijzer-applicatie

De Bronwijzer-applicatie biedt individuele leerlingen gedifferentieerd en adaptief leer- en opdrachtenmateriaal aan bij elke paragraaf. Met de Bronwijzer-applicatie kunnen leerlingen thuis of op school oefenen met het leermateriaal dan online aangeboden wordt. Leerlingen en docenten krijgen door middel van rapportages van gemaakte opdrachten inzage in hun scores en voortgang.

Klik hier voor de handleiding van de Bronwijzer-applicatie.