De methode

De geschiedenismethode Bronwijzer is een methode voor de onderbouw van het christelijk en reformatorisch voortgezet onderwijs. In twee (vmbo BB en KGT) of drie delen (havo/vwo) wordt een complete leergang geboden die aansluit op het geschiedenisonderwijs in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Achtergrond

no content

Visie

no content